Nyomtatás

Üzletek nyilvántartása 2020

Településképi Arculati Kézikönyv

Üzletek nyilvántartása 2019

Alapfokú oktatás – nevelés

A községben önálló alsófokú oktatási intézmények működnek:

Somogyfajszi Bújj, bújj zöldág Óvoda
Somogyfajsz, Kastélykert 2.
Tel.: 06 85 337 152
Óvodavezető: Voits Ferencné Dörnyei Margit óvodavezető
Az óvoda két csoporttal működik, a jelenleg beíratott gyermekek száma 32 fő.
Az oktató – nevelő munkát 3 fő óvónő és 2 fő dajka végzi.
Az oktató nevelőmunka Somogyfajsz Község Önkormányzata fenntartásában folyik az intézményben.


Fajsz Fejedelem Általános Iskola Somogyfajsz, Kastélykert 2.
Intézményvezető: Vas Ernő igazgató
Tel.: 06 85 337 088.
A tanulók alsó és felső tagozatos csoportokban, összevont osztályokban tanulnak.
Az oktató nevelő munka KLIK fenntartásában folyik az intézményben.


Egészségügyi és szociális ellátás:

A járóbeteg ellátást a községben tevékenykedő háziorvos végzi:

Somogyfajsz Község Önkormányzat
Háziorvosi Szolgálata
8708 Somogyfajsz, Petőfi S. u. 138.

A háziorvos : Hajdúné Dr. Grexa Izabella
Tel.: 06 85 337 270
A szakápoló: Csatáriné Dianovics Veronika

Rendelési idő: hétfő és péntek 12.15-től
szerda: 9,30-tól
Készenléti ügyelet: hétfőtől péntekig 8-16 óráig
A hétvégi ügyelet: Marcali ügyeleti rendelő látja el: Marcali, Széchenyi u. 17/21
Tel.: 06 85 310 515

A védőnő : Horváth Barbara Tel.: 06 85 337 270
Rendelési idő: szerda, csütörtök : 9- 12-ig


Munkaügyi Központ

Az illetékes munkaügyi központ:

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya
Kaposvár Kontrássy u. 6/b
Tel.: 06 82 529 850
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – csütörtök: 8-15 óra
Péntek: 8- 10 óra


Személyi okmányok intézése:

A személyi okmányok intézése:

Marcali Járási Hivatal
Okmányiroda
Marcali, Petőfi S. u. 14.
Tel.: 06-85 501 006

Kaposvári Járási Hivatal
Okmányiroda
Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-82 501 501

Lakcímbejelentés intézése: Kaposvári Járási Hivatal
Okmányiroda
Kaposvár, Kossuth tér 1.
Tel.: 06-82 501 501


Építéshatósági Ügyintézés: Kaposvári Járási Hivatal / Építéshatósága
Kaposvár, Kossuth tér 1.


Vállalkozások:

Kereskedelem:

Sinkovker Kft. élelmiszer – ital kereskedés Somogyfajsz, Petőfi S. u. 112/a
Tel.: 85- 337 074

Huszics Ferenc kiskereskedő élelmiszer kiskereskedés Somogyfajsz, Kossuth u. 12

Építőipar:

Zsámbok Zsolt Tamás Somogyfajsz, Május 1. u. 36. építőipari tev.
Tel.: 85- 337 185.

Közúti fuvarozás:

Pintér József Somogyfajsz, Kossuth u. 56. közuti árufuvarozás, személyszállítás
Tel.: 06 85 337 019

Egyéb:

Bódis József Somogyfajsz, Május 1. u. 4. egyéb gazdasági szolgáltatás

Horváth István Miklós Somogyfajsz, Május 1. u. 29. autóápoló, karbantartó, mg.gépjavító


Egyházak:

Somogyfajsz községben önálló plébánia hivatal nem működik.
Az egyházi teendőket Öreglak község lelkipásztora Balogh Zoltán plébános látja el.
Elérhető a 06 85 330 530-as telefonon.
A szentmisék időpontja: minden vasárnap 11.30. óra


Alapítványok:

- Matula Somogyfajszi Gyermekekért Közalapítvány
8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 63.
Tel.: 06 85 337 073.

Főtevékenysége: A településen élő hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása.

- Zöldfolyosó Közalapítvány
8708 Somogyfajsz, Kossuth L. u. 64.
Tel.: 06 85 337 053

Főtevékenysége: Természet és környezetvédelem

- Őszi Fény Alapítvány
8708 Somogyfajsz, kastélykert 1.
Tel.: 06 85 337 031

Főtevékenysége: Szociális Otthon

- Dunaferr Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány
8708 Somogyfajsz, Külterület
Tel.: 06 85 337 073

Főtevékenysége: Vaskohászati Múzeumi tevékenység

- Somogy Természetvédelmi Szervezet
Somogyfajsz, Kossuth u. 64.
Te.: 06 85 337 053

Szemétszállítás rendje:

A községben a kommunális hulladék elszállítása heti egy alkalommal, hétfőn történik.
2016. július 1. napjától a településen is bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés, melyhez a gyűjtő edényzetet a szolgáltató / pályázati támogatásból/ térítésmentesen biztosítja.

Testvérvárosi kapcsolatok:


A Németországi Schnackenburggal 1993. május 1. napjától Ökológiai partnerkapcsolatot 
létesítettünk. A partnerkapcsolat alapját az ökológiai, az ilyen irányú és ezzel kapcsolatos tapasztalatcserék és gyakorlati munka / természet-, és környezetvédelem/ adja
A partnerkapcsolat az Európa Természeti Öröksége Alapítvány (Euronatur) és a Somogy Természetvédelmi Szervezet védnökségével jött létre.