Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

Jó kis hely szolgáltató ház kialakítása Somogyfajszon 

 

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata

Támogatás összege: 20 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00085

A projekt megvalósításának kezdete: 2019. január 1.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. március 31.

 

A projektről röviden  

A projekthez szervesen kapcsolódik az EFOP-1.4.3-16-2017-00085 "Jó kis hely" Szolgáltató Ház kialakítása Somogyfajszon c. ESZA típusú projektünk, mely a „Jó kis hely” Szolgáltató Ház működésének szakmai és szolgáltatási hátterének kialakítását foglalja magában. A projekt szakmai tevékenységeinek megkezdésére ideiglenes helyszínen Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 63. szám (hrsz. 147) alatt kerül sor, és ez biztosítja a projekt helyszínét, míg a jelent projekt keretében elkészül a végleges helyszín.


Az EFOP-2.1.2-16-2018-00085 kódszámú ERFA típusú projektünk keretében az önkormányzat tulajdonában lévő, Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 43. (hrsz. 136) alatt lévő, jelenleg üresen álló régi könyvtár, majd később óvodaként használt épület átalakítását és felújítását valósítjuk meg, melyben a beruházást követően valamennyi szükséges tér és helyiség megtalálható lesz a „Jó Kis Hely” által nyújtandó szolgáltatásokhoz. 

A projekt átfogó hosszú távú célja: 

A Somogyfajszon élő (kiemelten a hátrányos helyzetű) gyermekek és fiatalok, valamint családjaik társadalmi és egzisztenciális esélyeinek javítása, a családon belül generációkon keresztül ismétlődő és a szociális hátrányokat újratermelő problémák megtörése.  

A projekt középtávú célja: 

Szemléletváltás megalapozása Somogyfajsz lakosság valamennyi korosztálya tekintetében, mely az ön és mások értékeinek felismerésére, az ön- és közösségi érdekérvényesítésre irányul, és az értékek és érdekek mentén a konkrét cselekvések megtételére ösztönöz.  

A projekt konkrét rövid távú célja: 

Egy igazán „Jó Kis Hely” létrehozása Somogyfajszon, ahol együtt megtalálható mindaz az odafigyelés, és rendszerszemlélet, ami összefogja, felkarolja, és elérhető módon biztosítja a gyermekekre, fiatalokra és családjaikra irányuló kezdeményezéseket, szolgáltatásokat és programokat. 

A „JÓ KIS HELY” Szolgáltató Ház végleges helyszínéül szolgáló épület teljes felújításra szorul. Mivel az épület jelenleg használaton kívüli, több helyen a homlokzati vakolata omlik, mállik, a csapadékvíz elvezetése nem megoldott, ami a további állagromlást elősegíti, valamint belső terei, burkolatai, gépészete is nagyon rossz állapotban van. A felújítás után rendelkezésre álló helyiségek, fedett és szabad terek, valamint berendezésük és felszereléseik maximálisan a Szolgáltató Ház működését megalapozó EFOP-1.4.3-16-2017-00085 "Jó kis hely" Szolgáltató Ház kialakítása Somogyfajszon c. projekt megvalósulását szolgálják. A felújítás során megújulásra kerülő helyiségek:  

        Előszoba/Fogadó tér

        Foglalkoztató kicsiknek

        Foglalkoztató nagyoknak

        WC/Fürdőszoba

        Konyha/mosókonyha

        Iroda

        Raktárhelyiség

 

palyazatnapelemes