Ecological fossil fuel alternatives

Renewable EnergyPellentesque adipiscing leo condimentum enim ullamcorper pretium. Aenean gravida, libero nec convallis ornare, massa odio.

Read More...

"JÓ KIS HELY" - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása 

 

Kedvezményezett neve: Somogyfajsz Község Önkormányzata
pályázati felhívás neve, kódszáma: Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása, EFOP-1.4.3-16
projekt címe, azonosító száma:  "Jó kis hely" Szolgáltató Ház kialakítása Somogyfajszon, EFOP-1.4.3-16-2017-00085
szerződött támogatás összege: 44 000 000 Ft
támogatás mértéke (%-ban): 100 %
tényleges befejezés dátuma: 2022.01.31.

 

A projekt céljai

A projekt átfogó hosszú távú célja: 

Somogyfajszon élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, valamint családjaik társadalmi és egzisztenciális esélyeinek javítása, a családon belül generációkon keresztül ismétlődő és a szociális hátrányokat újratermelő problémák megtörése.

Középtávú cél: 

A projektben részt vevő gyermekek és fiatalok társadalmi kapcsolatainak erősítése közösségi élményeken keresztül, társadalmi aktivizálásuk, valamint hátrányaik, fejlődésbeli problémáik kompenzálása, segítségnyújtás számukra azok leküzdésében. 

A projekt konkrét rövid távú célja: 

Egy olyan „Jó kis hely” kialakítása Somogyfajszon, ami összefogja a településen élőket, reflektál a felmerülő problémákra és lehetőséget biztosít rendszerezetten és rendszeresen kialakított szolgáltatások segítségével a településen élők hátrányainak leküzdésére, látásmódjuk és ezzel korlátaik tágítására, legyőzésére. 

 

A projektről röviden:

A projekt szakmai tevékenységeinek megkezdésére ideiglenes helyszínen Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 63. szám alatt került sor 2018.06.01-től. Az ideiglenes helyszínt a település Önkormányzata biztosítja. A projekt megvalósításának végleges helyszíne Somogyfajsz, Kossuth Lajos u. 43. szám alatt kerül kialakításra, amely jelenleg teljes felújításra szorul. 

A „Jó kis hely” Szolgáltató Házban jelenleg három fő teljes munkaidős foglalkoztatásban látja el a feladatokat. Egy fő szakmai vezető felsőfokú végzettséggel szociálpedagógus, egy fő szakmai munkatárs felsőfokú végzettséggel óvodapedagógus és tanító, egy fő helyi munkatárs pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. Mindhárman elvégezték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett „Érzékenyítő tréning Jelenlét módszertannal” elnevezésű 40 órás kötelező képzést.

A „Jó kis hely” Szolgáltató Ház rendszeres nyitva tartás mellett a gyerekek és a szülők számára kínál térítésmentes programokat. 

A projekt ideje alatt megvalósítandó programok:

A 3 év alatti gyerekek és óvodás gyermekek, valamint családjuk programjai

- Játékfoglalkozások biztosítása a gyerekek számára a szülő bevonásával, délelőttönként tízóraival.

- Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára.

- A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda- szülő-gyermek kapcsolat erősítése.

Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai

- Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás.

- Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak.

- Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt, elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek

- A helyi közösségi élet erősítése.

- Hiányzó szolgáltatásokhoz, szakszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, az igényekhez illeszkedő, olyan innovatív tevékenységek a családtagokra vonatkozóan, amelyek elősegítik a bevonást, erősítik a fenntarthatóságot.

Elsődleges célcsoport: Somogyfajsz településen élő valamennyi 0-25 év közötti gyermek és fiatal, valamint szüleik.

Másodlagos célcsoport: A helyi és tágabb közösség, melyben a gyermekek és fiatalok élnek, elsősorban a projektbe bevonásra kerülő gyermekek családjai.

 

Szakemberek jelenléte a Szolgáltató Házban

A területen dolgozó védőnő hetente egy alkalommal egy órás időtartamban van jelen a Szolgáltató házban. Ez alatt az idő alatt a szülői kérdések megválaszolása mellett, babamasszázst is tart. Az Alapszolgáltatási Központ kapcsolattartó családgondozója hetente egy alkalommal érhető el a házban a szülők számára.

 

 A „Jó kis hely” Szolgáltató Ház szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja

A „Jó kis hely” Szolgáltató Ház szolgáltatásairól, programjairól tájékoztatás a szolgáltató házban található hirdetőtáblán kiírás formájában, az elektronikus médiában (facebook), valamint nyomtatott formában szórólapokon jelennek meg az aktualitások és változások. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

palyazatnapelemes